Støt os

Din støtte gør en forskel
Din støtte til Danmarks Bløderforening giver os mulighed for gennemføre vores mange aktiviteter for blødere og ITP'ere i Danmark. Vi arrangerer blandt andet:

 • Sommerlejr for bløderbørn og børn med ITP
 • Ungearrangementer
 • Forældre/børn-seminar
 • Kvindetur
 • 50+ seminar


Din støtte er samtidig en forudsætning for, at Danmarks Bløderforening kan:

 • rådgive, støtte og informere blødere, ITP'ere og deres familier
 • informere om blødersygdomme, ITP og foreningens aktiviteter
 • virke i blødernes og ITP'ernes interesse over for myndigheder og institutioner
 • udbrede kendskabet til blødersygdomme til gavn for blødere og ITP'ere
 • støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til blødersygdomme
 • vedligeholde kontakt med blødere og ITP'ere i Danmark
 • søge, opretholde og udvide kontakten med udenlandske foreninger med samme eller tilsvarende formål
Dine muligheder for at støtte os
Du har flere muligheder for at støtte Danmarks Bløderforening.