50+ i fin form

Lørdag den 28. april 2007 mødtes en række af Bløderforeningens ”modne medlemmer” til et glædeligt gensyn i Nyborg. Denne gang havde 50+-gruppen erfaringsudveksling og fysioterapi på programmet. 

Man skulle ikke tro det var april. Solen skinnede, og det var varmt som på en sommerdag, da vi ankom til Hotel Storebælt lidt før kl. 12.00. Alle var i rigtigt godt sommerhumør.

Livlig diskussion over frokosten 
Dagen startede med en let frokost. Man fornemmede straks, at stemningen var god. Der blev snakket og diskuteret livligt under frokosten, så den time, det varede, gik alt for hurtigt. Mange kender hinanden fra tidligere aktiviteter, men gruppen besidder så stort overskud, at nye deltagere hurtigt falder ind.

Traditionen tro begyndte vi mødet med en fællessang: ”Jeg plukker fløjlsgræs” af Halfdan Rasmussen. Ellen og Lasse havde kopieret den til os. Derefter gik vi videre til det første indlæg, som var ved fysioterapeut Louise Vestergaard fra Glostrup Fysioterapi. Når man ser på de deltagende blødere, er man ikke i tvivl om, at fysioterapi er et evigt aktuelt emne. 

Fysioterapi i teori og praksis
Louise Vestergaard havde delt sit indlæg op i to afdelinger. Første del handlede om, hvad blødninger er, hvor de kan forekomme, og hvad konsekvensen af mange blødninger er. Dernæst fortalte Louise om, hvordan man standser dem, og hun var godt klar over, at for blødere er faktorbehandling vigtig. Hun fortalte også om, hvordan man opnår bedre led, og om genoptræning og træning. Normalt kan jeg bedst lide, at spørgsmål og bemærkninger kommer efter oplægsholderens indlæg. Men måske fordi emnet er alle meget bekendt, og Louise havde en god måde at håndtere det på, fungerede det fint med de mange spørgsmål og bemærkninger undervejs. Jeg tror, at alle havde en udbytterig oplevelse.

Efter en kort kaffepause gik vi over til praktiske indslag med øvelser, hvor nogle af deltagerne var med til at demonstrere, hvordan man kan holde sin krop i form, det vil sige styrke muskler og led. Der blev vist øvelser med forskellige elastikbånd, bolde i forskellig størrelse, balanceapparater m.v.. Også under denne del var der mange spørgsmål og bemærkninger. Aage mente, at det, at han havde dyrket gymnastik, havde medført, at han var kommet sig hurtigere efter mange blødninger. Som vanligt blev cykling og svømning nævnt som gode træningsmetoder for blødere.

På gensyn 
Herefter gav Lisbeth fra bestyrelsen en kort orientering. Hun fortalte blandt andet om Bløderforeningens seneste Årsmøde med det nye ”cafe-initiativ”, hvor medlemmerne deltog aktivt og gav sine meninger om foreningens arbejde tilkende. Ellen gav en orientering om planerne for næste 50+ weekend, der afholdes den 15. – 16. september i København. Der er lagt op til et tema om ”Det nyere København”. Dagen sluttede med sangen ”Barndommens land” af Benny Andersen, og herefter blev der sagt mange gange farvel og på gensyn

Artiklen er skrevet af Poul Eik Jørgensen og stammer fra BløderNyt nr.2 2007.