50+ temadag 2008

I slutningen af maj holdt 50+ gruppen temadag. Vi var samlet 17 personer denne gang, på ’vores’ sted i Nyborg. Vi havde bl.a. besøg af Bløderforeningens direktør, Lene Jensen, som fortalte om foreningens nye treårige satspuljeprojektet om ældre blødere, projekt ”Bløderliv under forandring”. 

Efter frokost underholdt Aage Pedersen med gårdsangermusik. Vi sang med, og han fortalte om gårdsangerinstrumenter, fx harmonika og sav, og at man endda kan spille på tommestok. Det var en underholdning, der helt bestemt satte humøret i vejret. 

Efter sang og musik kom der to advokater, Anne Garde og Claus Munk fra Ret og Råd i Odense. De fortalte om den nye arvelov og om at oprette testamente. De var yderst kompetente og formåede at gøre måske lidt tørt lovstof utroligt spændende, lærerigt og underholdende. Spørgelysten var stor, og det er helt bestemt ikke sidste gang, vi har gjort brug af dem. 

Artiklen er skrevet af Lisbeth Skjødt Ipsen og stammer fra BløderNyt nr. 3 2008.