Erindringsværksted 2004

Lørdag den 13. november mødtes ældre blødere og deres ægtefæller til det, der kaldes 50+ seminar. Denne gang på Hotel Storebælt i Nyborg. Seminarets tema var en opfølgning fra det foregående seminar, der handlede om at fortælle sin historie som bløder og fortælle sin historie om at leve et liv sammen med en bløder.
 
At være ældre og bløder
Ældre blødere har gennemlevet et liv, hvor der er sket utrolig meget indenfor behandling af blødersygdomme. Unge blødere kan i dag leve et helt normalt liv på grund af den medicin, der gennem de seneste år er udviklet. For ældre blødere var livet præget af blødersygdommen. Mange blev ikke særlig gamle, et par deltagere fortalte, at da de var børn fik de af vide, at de skulle forvente kun at blive 20-25 år gamle. Andre er døde af AIDS smittet gennem blødermedicin fremstillet af blod fra donorer.
 
De, der er ældre blødere i dag, er de sidste der kan fortælle historien om, hvordan de som børn har måtte leve et andet børneliv end kammeraterne og om livet som voksen med stadig flere problemer, der er relateret til sygdommen og om at være de første, der tog nye typer af bløderpræparater i brug.
 
Erindringsværkstedet
13 blødere og 5 ægtefæller mødtes for at fortælle hinanden deres historie og for at udveksle erfaringer og stille spørgsmål til hinanden. Dette skete i grupper med 4-5 deltagere. Det var en stor oplevelse at møde andre ældre blødere og deres ægtefæller og at høre om, hvordan blødersygdommen har haft betydning for deres liv. En af deltagerne havde skrevet et brev til sit barnebarn, der har arvet blødersygdommen, hvor han fortalte, hvordan han selv havde haft det med sin bedstefar, der også havde sygdommen. En anden deltager havde skrevet om at leve et liv i over 50 år, hvor ingen ville anerkende, at han var bløder (mild grad). En ægtefælle beskrev, hvor vigtig det var, at sygdommen blevet kendt, så deres børn kunne være forberedt, når de skulle havde børn, et af de 5 børnebørn var bløder.
 
En pjece om det at leve et liv som bløder
Resultatet af dette bløderseminar skulle gerne være, at Bløderforeningen kan udgive en pjece med en række historier fortalt af ældre blødere og deres ægtefæller.
 
Debat og samvær
Seminarets andet emne var, at deltagerne kunne møde Bløderforeningens nye socialrådgiver Birte Steffensen og stille spørgsmål til hende. Selv om alle var ældre og måtte kende en del til det at leve med en blødersygdom, var der stadig mange spørgsmål at stille. Om medicintilskud, om tilskud til fysioterapi, om at være ældre bløder på arbejdsmarkedet, om flex-job, om fremtiden for blødere herunder om forholdet mellem behandlingsindsats og økonomi.
 
Et 50+ Seminar er i høj grad også at mødes og snakke sammen, få tid til at hvile i sig selv, at gense andre og møde ny spændende mennesker.
 
Lasse Rydberg