Natur og kultur på Lolland

I 2009 var konceptet for Bløderforeningens 50+-seminar ændret lidt. Tidligere blev årligt afholdt to kortere arrangementer, som i år blev slået sammen til ét, der til gengæld varede en hel weekend. Det foregik på Lolland med base i Rødby. 50+-arrangementer er ikke kun for medlemmer med hæmofili eller von Willebrands sygdom og deres ledsagere. Det beretter Davy Alan Charlottenfeld, der har ITP, om her.

Efter jeg er fyldt 50 år, har jeg modtaget invitationer til Bløderforeningens 50+-seminarer. I første omgang havde jeg lidt svært ved betegnelsen ’ældre’. Ligeledes forestillede jeg mig, at seminarerne mest henvendte sig til de egentlige blødere (med hæmofili) og ikke til mig, der har ITP. Jeg tog alligevel med i 2008, og det viste sig at være en rigtig god oplevelse.

Projekt om ældre blødere 
Jeg var derfor ikke i tvivl om, at jeg ville tage med også i år. Seminaret fandt sted den 11. til 13. september på et hotel lidt uden for Rødby på Lolland. Indkvarteringen foregik sent fredag eftermiddag. Efter middagen fortalte Bløderforeningens direktør, Lene Jensen, om foreningens udviklingsprojekt for aldrende blødere. Dette oplæg var det eneste på seminaret som specifikt rettede sig mod hæmofiligruppen.

Isvinter og flodbølge
Lørdag fortalte en medarbejder fra lokalhistorisk arkiv om flere store begivenheder i Lollands historie. Vi fik blandt andet en beretning fra Vinterkrigen, som jeg indtil da havde troet foregik mellem Finland og Sovjetunionen. Men det viste sig, at betegnelsen på Lolland dækker isvinteren 1978/79, hvor øen en overgang var dækket af meterhøje snedriver, og folk var blevet nødindkvarteret på skoler med mere.
 
Til gengæld fik jeg bekræftet min forestilling om, at Lolland og Holland har mere end navneligheden til fælles. Lolland er mange steder ganske fladt, og noget af øen ligger under havets overflade beskyttet af diger. I 1872 skyllede en flodbølge ind over landet, og mange druknede. Der er rejst en mindesten for begivenheden, hvilken vi så senere på dagen, hvor vi var øen rundt i bus.
 
Safaripark og projekter i den tredje verden
Turen bragte os også til Knuthenborg Safaripark, hvor vi blev guidet af en zoolog. Vi så blandt andet et strudseæg, der var på størrelse med en lille fodbold. Turen gik videre gennem det nordlige Lolland, derbestemt ikke er fladt. Vi nød udsigten ud over Smålandsfarvandets øer, og vi besøgte resterne af en middelalderborg.

Søndag var der foredrag med Bente Gad Johansen, der meget levende fortalte om sit aktive pensionistliv, hvor hun har arbejdet med projekter i den tredje verden. Derefter var der frokost og afrejse.

Arrangementet varede knap to døgn, hvor de nævnte aktiviteter var blandet med socialt samvær, hvor der også blev lejlighed til at drøfte de generelle problemer, der kan være ved at have en kronisk sygdom.
Disse seminarer kan varmt anbefales, hvis man kan lide natur og kultur og har lyst til at møde nye mennesker.
 
Beretningen blev bragt i BløderNyt 3, 2009, og er skrevet af Davy Alan Charlottenfeld.