Ud i det blå i Fredericia 2011

44 medlemmer og ledsagere i 50+-gruppen mødtes den 23.-25. september til endnu et vellykket 50+-seminar, denne gang i Fredericia. 

Vi startede fredag aften med middag, og det var tydeligt, at mange i gruppen efterhånden kender hinanden. Snakken gik højt fra starten. Faktisk så højt, at vi valgte at udskyde den planlagte præsentationsrunde, fordi det alligevel ikke var til at få ørenlyd. Dog var det glædeligt at se, at der også denne gang var nye ansigter, som blev vel modtaget.

Gårdmusik
Lørdag formiddag startede vi – efter en dejlig morgenbuffet – med Aage Rasmussen, som fortalte om gårdmusikanternes liv. Gårdmusikanter var et folkefærd fra cirka 1864 og frem til nu, hvor begrebet stort set ikke kendes mere, og hvor det er vigtigt at samle og huske disse mennesker og deres sange og erhverv, inden det går i glemmebogen. Vi hørte musik fra Aages harmonika, og der var mulighed for at synge med på de mest kendte.

Ud i det blå
Efter frokost gik turen med bus ”ud i det blå”. Vi besøgte først Den Reformerte Kirke i Fredericia, hvor vi fik et spændende foredrag om kirkens historie. Den Reformerte Kirke startede i 1719, hvor Fredericia blev en by med religionsfrihed, og hvortil mange reformerte, især fra Holland og Frankrig flygtede til, og hvor mange af de udenlandske navne stadig kan genfindes, blandt andet på gravstenene på kirkegården.

Fra kirken kørte vi en meget smuk tur til Vejle og op igennem Greisdalen, ad snoede og små veje, som nærmest ledte tanken hen på Harzen eller Østrig. Senere gjorde vi stop ved Bindeballe Købmandsgård, hvor vi nød den medbragte kaffe og kage. Samtidig fik vi smagt på den lokale bjesk, som nogle af os også fik købt en flaske med hjem af.

Købmandsgården står som et levende museum over datidens ”gammeldaws” købmand, og man kan købe både Richs Kaffeerstatning og andre gamle ting som i 50-erne. Mange fik handlet et eller andet fra ”gamle dage”.

Efter busturen bød lørdag aften på en dejlig middag, igen med livlig snak hen over bordene som et klart bevis på, at ”den gamle generation” har mange oplevelser og erfaringer at udveksle.

Fysisk træning
Om søndagen var der et rigtigt godt indlæg af Camilla Birkebæk, som er diætist og master i fitness og træning, om fysisk aktivitet og træning for blødere – også de ældre. Ledsagerne kunne også bruge de mange gode råd om træning.

Vi afsluttede seminaret med en evaluering, hvor der var stor ros til årets arrangører for et veltilrettelagt arrangement. Næste år vil vi forsøge at finde et sted på Sjælland eller Fyn, men der var også stor enighed om, at vi ikke nødvendigvis skulle et nyt sted hen hvert år. Så vil vi hellere satse på et hotel med gode faciliteter.

Tak til alle, som deltog og var engagerede, og tak til arrangørerne for en godt tilrettelagt weekend.
 
Beretningen blev bragt i BløderNyt, december 2011, og er skrevet af Theis Bacher.