Aktiviteter for hiv-smittede blødere

En gang om året arrangerer Bløderforeningen seminar for hiv-smittede blødere. Formålet er at skabe et forum, hvor man som hiv-smittet har mulighed for at udveksle erfaringer med ligesindede.

I 1980’erne blev 91 blødere smittet med hiv gennem deres blødermedicin. I dag er 23 af de hiv-smittede i live – langt de fleste af dem har også haft hepatitis. De hiv-smittede blødere har en række udfordringer af både helbredsmæssig, social og økonomisk karakter, og mange af dem lever et liv præget af bekymringer. Da de hiv-smittede blødere udgør en helt særlig gruppe, som deler skæbne, har de stadig brug for støtte og et netværk, der forstår de særlige forudsætninger, de har for det levede liv i dag. Derfor er Bløderforeningens årlige netværksmøde vigtigt for de hiv-smittede blødere, da de her har mulighed for at møde og støtte hinanden og blive opdateret på den seneste udvikling inden for behandling.