Bivirkninger

Bivirkninger

Husk altid at læse indlægssedlen der følger med din medicin. Du kan finde indlægssedler på medicin godkendt i Danmark her »

I indlægssedlen står, hvordan medicinen skal anvendes og hvilke eventuelle bivirkninger, du skal være opmærksom på, som fx hovedpine, kvalme, mavesmerter, opkastning, overfølsomhed, hududslæt, rødme, svimmelhed, etc. I få tilfælde kan udvikles antistoffer (inhibitor). Læs mere om inhibitor her »

Hvis du under behandlingen oplever bivirkninger, bør du kontakte og orientere dit hæmofilicenter eller den behandlingsansvarlige hæmatologiske afdeling.

Overvågning af virkning og sikkerhed

I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen, der overvåger sikkerheden ved al medicin, der er godkendt og sælges på det danske marked. Når myndighederne overvåger medicins sikkerhed, afvejes medicinens virkning over for bivirkningerne. Derfor er det vigtigt, at både behandlere og myndigheder får et så retvisende billede af både effekt og bivirkninger af behandling. Hvis bivirkningerne er alvorlige bør du derfor indberette dem til Lægemiddelstyrelsen. På den måde er du med til at øge patientsikkerheden. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside » 

Europæisk samarbejde

Det europæiske samarbejde European Haemophilia Safety Survaillance (EUHASS) opsamler blandt andet registrerede tilfælde af allergiske reaktioner og inhibitor tilfælde ved bløderbehandling fra hele Europa. Både Hæmofilcenter Rigshospitalet og Blødercenter Vest på AUH Skejby er med i EUHASS og bidrager med data. Læs mere om EUHASS her »