Faktorregistrering

Som et led i at være aktiv i forhold til din behandling og for at styrke det gode kontrolbesøg, er løbende registrering af faktorforbruget og dine blødninger vigtigt. Digital registrering gør det muligt at føre statistik over forbruget og derved nemmere gennemskue, om der er mønstre i blødningerne, og om der evt. skal ændres i faktordosering.

Bløderapp
Danmarks Bløderforening har i samarbejde med hæmofilicentrene og udviklingsfirmaet Journl udviklet en app til digital registrering af medicinforbrug og blødninger. Kontakt dit hæmofilicenter, hvis du gerne vil benytte appen.

Læs mere om bløderappen og telemedicin i bløderbehandlingen her >>

Blodsygdomme, Blødercenter, Skejby
Blodsygdomme, Blødercenter, Aarhus Universitetshospital, Skejby har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som de anbefaler at bløderne udfylder og medbringer til de halvårlige kontroller.

Hent centerets faktorregistreringsskema via deres hjemmeside her »

Hæmofilicenter Rigshospitalet, Klink for Blodsygdomme
Hæmofilicenteret på Rigshospitalet har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som udsendes via e-boks sammen med indkaldelse til kontrolbesøg. Du kan også downloade skemaet her »

Bløderforeningens eget faktorregistreringsskema
Danmarks Bløderforening har tidligere udarbejdet et Excel-ark, der kan benyttes til faktorregistrering. Skemaet er månedsbaseret og fungerer for et år af gangen. Det er muligt også at printe månedsskemaerne ud, hvis man ikke ønsker at registrere elektronisk.

Excel-arket kan downloades her »