Akut brug for lægehjælp?

Der skal tages særlige hensyn, når en person med hæmofili, von Willebrand, ITP eller en anden alvorlig blod- eller blødersygdom har akut brug for lægehjælp. Det gælder uanset, om der er tale om et trafikuheld eller om pludselig opstået sygdom. Oven på Andreas-sagen har Bløderforeningen efterspurgt retningslinjer for, hvordan man som bløderpatient skal forholde sig:

  • Patienter, der er tilknyttet Rigshospitalets hæmofilicenter, opfordres til både at henvende sig på traumecentret og kontakte vagthavende læge på hæmatologisk afdeling. Se telefonnumre her.

  • Patienter, der er tilknyttet Skejby Sygehus, opfordres til at kontakte vagthavende børnelæge eller den lokale skadestue/vagtlæge. De pågældende læger har adgang til at kontakte vagthavende speciallæge på Skejby Sygehus. Hvis du som bløder mod forventning bliver afvist lokalt, kan du kontakte den vagthavende speciallæge direkte. Se telefonnumre her.

  • Andre patienter, for eksempel ITP’ere, skal efterspørge retningslinjer dér, hvor de sædvanligvis går til kontrol, hvis der ikke er fuldstændig klarhed over, hvad de skal gøre, hvis de får brug for lægehjælp uden for normal åbningstid.

Bløderforeningen har anmodet både Rigshospitalet og Skejby Sygehus om en redegørelse for, hvordan de vil sikre, at alle patienter er bekendt med de nye retningslinjer. Foreningens holdning er, at retningslinjerne bør fremgå af den enkelte patients ID-kort, og at oplysningerne til enhver tid skal ligge frit tilgængeligt på centrenes respektive hjemmesider.