Den gode kontrol

Danmarks Bløderforening har siden 2004 fokuseret på temaerne Den aktive Patient og Den gode Kontrol. Det er sket ud fra en målsætning om, at den enkelte skal opnå bedre behandling ved selv at spille en aktiv rolle.

En vigtig del af dette er at forberede sig til kontrolbesøget. Bløderforeningen har med udgangspunkt i medlemsseminarer og worksshops udarbejdet skemaer, der skal hjælpe den enkelte til at forberede sig til kontrollen. Der er udarbejdet et skema for hver af de tre grupper:

  • Forældre med bløderbørn
  • Unge blødere
  • Voksne blødere

Skemaerne er tænkt som en huskeliste, hvor der kan skrives noter til de emner, man ønsker at komme ind på til den givne kontrol. På den måde har man nået at tænke alt helbreds- og behandlingsrelevant igennem, inden man møder op til kontrollen, og man har en liste til at rette samtalen ind efter.

Skemaerne kan downloades her:

 Forældre-Børn
 Unge blødere
 Voksne blødere