Faktorregistrering

Som et led i at være aktiv i forhold til din behandling og for at styrke det gode kontrolbesøg, er løbende registrering af faktorforbruget og dine blødninger vigtigt. Dette har mange ekstra fordele, hvis man gør det elektronisk. Det er muligt at føre statistik over forbruget og derved nemmere gennemskue, om der er mønstre i blødningerne, og om der evt. skal ændres i faktordosering.

Center for Hæmofili og Trombose, Skejby
Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital, Skejby, har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som de anbefaler at bløderne udfylder og medbringer til de halvårlige kontroller.

Hent centerets faktorregistreringsskema via deres hjemmeside her »

Hæmofilicenter, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
Hæmofilicenteret på Rigshospitalet har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som udsendes via e-boks sammen med indkaldelse til kontrolbesøg. Du kan også downloade skemaet her.

Bløderforeningens eget faktorregistreringsskema
Theis Bacher, der er læge og bestyrelsesmedlem i Danmarks Bløderforening, har udarbejdet et Excel-ark, der kan benyttes til faktorregistrering. Skemaet er månedsbaseret og fungerer for et år af gangen. Det er muligt også at printe månedsskemaerne ud, hvis man ikke ønsker at registrere elektronisk.

Excel-arket kan downloades her