Hæmofilicenter Vest - Skejby sygehus

Voksne

Center for Hæmofili og Trombose
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
www.auh.dk

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen 
Afdelingslæge Margrethe Mau Pedersen 
Sygeplejerske Helle Sylvest
Sygeplejerske Inger Adamsen

Telefontider
Sekretæren: 78 45 51 82 (kl. 8.00-15.30)
Sygeplejerske: 78 45 51 99 (Mandag - fredag kl. 8.30-10.00 og 13.00-14.30)

Medicinbestilling
Kan foregå telefonisk, online eller over mail »

Uden for åbningstid
Primært henvendelse til nærmeste skadestue eller vagtlæge med henblik på lægelig vurdering. Vagtlæge/skadestue kan derefter kontatke vagthavende læge i Center for Hæmofili og Trombose via omstillingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby: tlf. 78 45 00 00.

Børn

Børnehæmofilicenter Vest
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Børneafdeling A
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Afdelingslæge Torben Stamm Mikkelsen
Overlæge Birgitte Klug
Sygeplejerske Bente Lübker
Sygeplejerske Lotte Secher

Telefontider
Sygeplejersken: 78 45 16 61
Medicinbestilling: 78 45 16 61 (bestil en uge inden behovet opstår)

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.30-9.00 og 14.00-15.00
Onsdag: 9.30-10.00 og 14.00-15.00

I kritiske situationer i dagtimerne uden for telefontiderne: Afvent det telefonnummer, der henvises til på telefonsvarer.

Uden for åbningstid
Ring til Aarhus Universitetshospital, Skejby, på tlf. 78 45 00 00 og bed om vagthavende børnelæge.