Hæmofilicenter Vest - Skejby sygehus

Voksne

Blodsygdomme Blødercenter 
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang C, C213
www.auh.dk

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen 
Sygeplejerske Helle Sylvest
Sygeplejerske Inger Adamsen

Telefontider
Sekretæren: 78 45 58 48 (Mandag - fredag kl. 8.00-15.00)
Sygeplejerske: 78 45 51 99 (Mandag - fredag kl. 8.30-10.00 og 13.00-14.30)

Medicinbestilling
Kan foregå telefonisk, online eller over mail »

Uden for åbningstid
Ved skade med mistanke om blødning skal du udenfor Blødercentrets åbningstid primært henvende dig til nærmeste skadestue eller vagtlæge med henblik på lægelig vurdering. Vagtlæge/skadestue kan derefter kontatke vagthavende læge via Omstillingen på Aarhus Universitetshospital på tlf. 78 45 00 00.

Såfremt du får behov for indlæggelse på Aarhus Unversitetshospital vil du blive indlagt på Blodsygdomme Sengeafsnit. 

Børn

Børnehæmofilicenter Vest
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Børneafdeling A
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Afdelingslæge Torben Stamm Mikkelsen
Overlæge Birgitte Klug
Sygeplejerske Bente Lübker
Sygeplejerske Lotte Secher

Telefontider
Sygeplejersken: 78 45 16 61
Medicinbestilling: 78 45 16 61 (bestil en uge inden behovet opstår)

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.30-9.00 og 14.00-15.00
Onsdag: 9.30-10.00 og 14.00-15.00

I kritiske situationer i dagtimerne uden for telefontiderne: Afvent det telefonnummer, der henvises til på telefonsvarer.

Uden for åbningstid
Ring til Aarhus Universitetshospital, Skejby, på tlf. 78 45 00 00 og bed om vagthavende børnelæge.