Hæmofilicenter Vest - Skejby sygehus

Voksne

Blodsygdomme Blødercenter 
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang C, C213
www.auh.dk

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen 
Sygeplejerske Helle Sylvest
Sygeplejerske Inger Adamsen

Telefontider
Sekretæren: 78 45 58 48 (Mandag - fredag kl. 8.00-15.00)
Sygeplejerske: 78 45 51 99 (Mandag - fredag kl. 8.30-10.00 og 13.00-14.30)

Medicinbestilling
Kan foregå telefonisk, online eller over mail »

Blødermedicin bestilles senest 7 dage før, man ønsker medicinen leveret. Op til jul, påske og ferier må man meget gerne bestille faktormedicin senest 14 dage før, man ønsker medicinen leveret.Ved bestilling bedes du oplyse hvilken dato, du senest skal modtage medicinen. Hvis du ønsker at modtage en sms eller en mail på leveringsdagen, skal du bede hæmofilicentret om at videregive dit mobilnummer og/eller mailadresse til hospitalsapoteket.

Uden for åbningstid
Ved skade med mistanke om blødning skal du udenfor Blødercentrets åbningstid primært henvende dig til nærmeste skadestue eller vagtlæge med henblik på lægelig vurdering. Vagtlæge/skadestue kan derefter kontatke vagthavende læge via Omstillingen på Aarhus Universitetshospital på tlf. 78 45 00 00.

Såfremt du får behov for indlæggelse på Aarhus Unversitetshospital vil du blive indlagt på Blodsygdomme Sengeafsnit. 

Børn

Børnehæmofilicenter Vest
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Børneafdeling A
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Afdelingslæge Torben Stamm Mikkelsen
Overlæge Birgitte Klug
Sygeplejerske Bente Lübker
Sygeplejerske Camilla Solgaard Jensen

Telefontider
Sygeplejersken: 78 45 16 61
Medicinbestilling: 78 45 16 61

Blødermedicin bestilles senest 7 dage før, man ønsker medicinen leveret. Op til jul, påske og ferier må man meget gerne bestille faktormedicin senest 14 dage før, man ønsker medicinen leveret.Ved bestilling bedes du oplyse hvilken dato, du senest skal modtage medicinen. Hvis du ønsker at modtage en sms eller en mail på leveringsdagen, skal du bede hæmofilicentret om at videregive dit mobilnummer og/eller mailadresse til hospitalsapoteket.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.30-9.00 og 14.00-15.00
Onsdag: 9.30-10.00 og 14.00-15.00

I kritiske situationer i dagtimerne uden for telefontiderne: Afvent det telefonnummer, der henvises til på telefonsvarer.

Uden for åbningstid
Ring til Aarhus Universitetshospital, Skejby, på tlf. 78 45 00 00 og bed om vagthavende børnelæge.