Kvinder og hæmofili

Kvinder, som er bærere af hæmofili, kan selv have et nedsat faktorniveau. Det betyder, at de kan have blødningsproblemer i samme grad som mænd med mild eller moderat hæmofili, fx ved tandudtrækninger og operationer. Ofte har kvindelige bærere af hæmofili kraftige eller langvarige menstruationer.

I sjældne tilfælde kan kvinder have hæmofili. Det kan fx ske, hvis hun har arvet to X-kromosomer med genet for blødersygdom, fordi hendes far er bløder, og hendes mor er bærer af blødersygdommen.  
 

Læs tema fra BløderNyt om kvinder og blødersygdom her »