Personlige fortællinger

Hepatitis C er af gode grunde stadig en sygdom, der bekymrer de smittede blødere, og spørgeundersøgelser blandt foreningens medlemmer viser da også, at hepatitis C hører til blandt de største udfordringer i hverdagen for de blødere, der er smittet. Ole Nielsen har haft hepatitis C det meste af sit liv. Læs hans historie her » 

En af de ting, der fylder meget, for blødere smittet med hepatitis C, er spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig til de behandlingstilbud, der pt. er på området. Danmarks Bløderforening fik i 2011 produceret tre web tv-indslag, hvor hepatitis C-smittede blødere fortæller om deres overvejelser omkring deres liv med virusset og ikke mindst deres holdning til behandling eller ej. Se dem herunder.

Helbredt efter hårdt forløb

Anden gang var lykkens gang, da Poul-Erik Bach-Andersen fra Aalborg sprang ud i et hårdt behandlingsforløb. Kun med familien og venners hjælp klarede han et år med bivirkninger.

 

 

Nej tak til behandling

Laurids Bagger på 63 år har indtil videre takket nej til behandlingstilbuddene i forhold til hepatitis C. 

 

 

Flere forsøg uden resultat 

Tem Folmand på 39 år har været igennem flere behandlingsforsøg uden at blive helbredt for sin hepatitis C. han fortæller her om sine erfaringer.