Kvinder med blødersygdom

Kvinder kan også have en blødersygdom.

De mest udbredte blødersygdomme blandt kvinder er von Willebrand sygdom og ITP. 

Kvinder, som er bærere af hæmofili, kan også oplever symptomer på sygdommen. De kan selv have et nedsat faktorniveau. Det betyder, at de kan have blødningsproblemer i samme grad som mænd med mild eller moderat hæmofili, fx ved tandudtrækninger og operationer. Ofte har kvindelige bærere af hæmofili også kraftige eller langvarige menstruationer. I sjældne tilfælde kan kvinder have hæmofili. Det kan fx ske, hvis hun har arvet to X-kromosomer med genet for blødersygdom, fordi hendes far er bløder, og hendes mor er bærer af blødersygdommen. 

Bløderforeningen arbejder for at udbrede viden om kvinder og blødersygdom med kampagnen Blødt igennem. 

Læs mere om kvinder med blødersygdom og kampagnen Blødt igennem her »