Unge

I dag har børn og unge adgang til forebyggende behandling gennem hele barndommen, hvilket har stor betydning for den generelle sygdomsbyrde, mulighederne for fysisk udfoldelse og sandsynligvis også tidspunktet for ledskader.

Hvor tidligere generationer af blødere i vid udstrækning havde en bløderidentitet som følge af blødersygdommen, orienterer de unge blødere sig nu i stigende grad mod et ’normalt’ ungdomsliv. Der er dog stadig en række udfordringer og risici forbundet med blødersygdom, som de unge må forholde sig til. 

Speciale sætter fokus på unge

Et speciale fra Københavns Universitet viser, at unge blødere ikke selv har en oplevelse af at være syge. Gennem en række interviews har farma-studerende Rebecca Larsen i efteråret og vinteren 2016/2017 spurgt ind til de unges egne oplevelser med at leve med blødersygdom. Konkusionen er, at flere unge i hverdagen har svært ved at efterleve deres behandlingsplan. Læs mere her»​