Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening blev stiftet i 1970. Formålet var at skabe et netværk, hvor danske blødere og deres familie havde mulighed for at komme i kontakt med hinanden og med læger med særlig erfaring inden for blødersygdomme. Gennem Danmarks Bløderforening blev der således skabt rum for råd og vejledning samt mulighed for at møde ligestillede og udveksle inspiration og erfaringer.

Danmarks Bløderforening har i dag ca. 600 medlemmer fordelt mellem blødere, deres pårørende og andre med interesse for blødersygdomme. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, som er sammensat af både blødere og pårørende, mens det daglige arbejde udføres af sekretariatet. Det er sekretariatets og bestyrelsens fælles mål at arbejde for at forbedre forholdene for de ca. 1.000 blødere, som lever i Danmark i dag.