Bestyrelsen

Danmarks Bløderforenings bestyrelse har ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen er sammensat af både blødere og pårørende til blødere og varetager den overordnede ledelse af foreningen. Det tilstræbes, at formanden for foreningen er bløder eller forælder til en bløder. 

  Jacob Bech Andersen, formand

  Telefon: 24 41 12 13

  Mail: jaa@dif.dk

  • Bløder med hæmofili A, svær grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2005
  • Suppleant i Forsknings- og støttefonden
  • Medlem af forretningsudvalget
  • Ansvarshavende redaktør af BløderNyt

  Tem Folmand, næstformand

  Mail: temfolmand@gmail.com

  • Bløder med hæmofili A, svær grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2002
  • Leder af sommerlejren
  • Medlem af forretningsudvalget

  Christian Krog Madsen, kasserer

  Mail: dbf@krog-madsen.dk

  • Bløder med hæmofili A i moderat grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2014
  • Medlem af forretningsudvalget

  Palle Skovby

  Mail: pskovby@gmail.com 

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2011
  • Medlem af bestyrelsen siden 2011

  Palle Lykke Ravn

  Mail: plr@plr.dk

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2012
  • Valgt til bestyrelsen i 2015

  Erik de Maré

  Mail: erik@de-mare.dk

  • Far til en dreng med ITP
  • Valgt som suppleant i 2017
  • Valgt til bestyrelsen i 2019

  Morten Skovhus Eriksen

  Mail: mskovhuseriksen@gmail.com 

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som medlem af bestyrelsen i 2019

  Heidi Brandt 

  • Bløder med von Willebrands sygdom i mild grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2019

  Daniel Straagaard Jensen

  Mail: straagaard85@gmail.com

  • Bløder med Faktor VII mangel i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2019
  • Valgt til bestyrelsen i 2020
    

  Suppleanter

  Dennis Svejstrup Jensen

  Hazel Engelsmann