Forsknings- og støttefonden

Forsknings- og støttefondens formål er at yde støtte til personer, der er ramt af blødersygdom samt til forskning og udbredelse af kendskab til blødersygdomme.

Hvem kan søge
Fondets midler anvendes således til:

  • Støtte til personer, som er ramt af en blødersygdom og dennes følger.
  • Støtte til udbredelse af kendskab til blødersygdomme.
  • Støtte til – og fremme af – forskning med relation til blødersygdomme, herunder rejselegater, opretholdelse af kontakt med udenlandske organisationer og lignende.

Ansøgningsskema

 Download ansøgningsskema

Fondens bestyrelse

  • Vacant - Formand (Danmarks Bløderforening)
  • Christian Krog Madsen - Kasserer (Danmarks Bløderforening)
  • Daniel Straagaard Jensen (Danmarks Bløderforening)
  • Irene Jensen (Scleroseforeningen)
  • Inger Borregaard (Hæmofilicenter Rigshospitalet)
  • Suppleant: Frede Jensen (for Irene Jensen)
  • Suppleant: Vacant (for Danmarks Bløderforening)

Møder og ansøgningsfrister
I 2021 forventer fonden at afholde ét møde. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Ansøgninger sendes til:
Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond
C/O Danmarks Bløderforening
Att. Karen Binger Holm
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

 

I 2019 blev Forsknings- og støttefonden støttet af: