Nationale samarbejdspartnere

DH - Danske Handicaporganisationer 

www.handicap.dk

DH (tidl. DSI - De Samvirkende Invalideorganisationer) er handicapbevægelsens samarbejdsplatform. Organisationen varetager fælles interesser for 32 landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for forebyggelse og bekæmpelse af forskellige former for fysisk og psykisk invaliditet. DH arbejder bl.a. gennem kontakter med fx regeringen og Folketinget, ministerierne, regionerne og Kommunernes Landsforening.
 

Sjældne Diagnoser

www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser er talerør for mennesker med sjældne sygdomme og handicap. Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 49 af Danmarks flere hundrede små handicapgrupper, heriblandt Danmarks Bløderforening. Sjældne Diagnoser arbejder for organisationernes fælles interesser bl.a. gennem repræsentation i offentlige udvalg og arbejdsgrupper.