Sekretariat

Karen Binger Holm Sekretariatsleder 
kbh@bloderforeningen.dk
Mobil: 60 24 62 77

Anne Mette Christensen Kommunikationsmedarbejder
kommunikation@bloderforeningen.dk
Mobil: 60 24 62 74

Susanne Romlund Regnskabsmedarbejder 
sr@bloderforeningen.dk
Mobil: 60 24 62 73

Hanne Jensen Administrativ medarbejder 
hj@bloderforeningen.dk
Mobil: 60 24 62 73
 
Shirin Tholstrup Kommunikationsmedarbejder 
Mobil: 60 24 62 73
 
Konsulent Lis Larsen Socialrådgiver 
Træffes den 3. tirsdag i måneden kl. 10-12 
Mobil: 40 44 34 86 

Konsulent Vibeke Fonnesbech Klærke Psykolog 
Træffes alle hverdage kl. 11-12.
Mobil: 42 17 88 86 

Gennemsnitligt var der i 2019 2,73 fuldtidsansatte fordelt på 7 personer.