Klinisk genetisk rådgivning

Er du bærer af blødersygdom? Er du gravid eller planlægger du at få børn? Ønsker du ikke at få et bløderbarn, eller er du i tvivl? Søger du genetisk rådgivning om mulighederne for ægsortering eller fosterdiagnostik?

De følgende sider henvender sig til familier med kendt hæmofili. Først og fremmest til kvinder som er bærere af anlæg for hæmofili, og som ikke ønsker at få et barn med hæmofili, eller som er i tvivl om, hvorvidt de ønsker et barn med hæmofili.
 
Beslutningen om at få et barn eller ikke at få et barn med hæmofili indebærer såvel sundhedsmæssige som sociale, psykologiske, etiske og økonomiske overvejelser. Det kan være vanskelig for mange, hvad enten I allerede har et barn med hæmofili, har raske børn eller planlægger det første barn. For at afklare sandsynlighederne, kan I modtage Klinisk Genetisk Rådgivning, der er forpligtet på at være nondirektiv. Det vil sige, at det alene er jeres beslutning, om I ønsker en dreng med hæmofili eller en pige som er anlægsbærer.
 
Ønsker I ikke en dreng med hæmofili eller en pige, som er anlægsbærer, stiller sundhedsvæsenet teknologier til rådighed, der muliggør dette valg. Først og fremmest er der tale om ægsortering og fosterdiagnostik. Mulighederne for tidlig kønsbestemmelse ved hjælp af en blodprøve på moderen endnu betegnes som usikre og ikke tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen.
 
De følgende sider fortæller mere om, hvad tilbudene indebærer af undersøgelser, muligheder og risici samt muligheden for at søge råd og vejledning:

Informationerne er ikke uddybende, og I bør i god tid søge kontakt til et Center for Klinisk Genetisk Rådgivning.