Hvorfor bør du være fysisk aktiv?

Fysisk aktivitet er vigtigt for at opbygge sunde knogler og for at styrke de muskler, der støtter leddene. Efter mange blødninger kan brusken i leddene blive ødelagt. Bevægeligheden bliver derved nedsat, og der opstår risiko for nye blødninger. Alle led tager skade af blødninger, men knæ, ankler og albuer er oftere påvirket af blødninger end andre led. Det har flere årsager:

  • Ankel- og knæled er de mest belastede led i kroppen og bærer hele kroppens vægt. Albueleddene belastes, fordi man benytter armene til at løfte og tage fra, når man rejser sig. Mange blødere bruger også i perioder stok eller krykker.
  • Ankel-, knæ- og albueled er såkaldte hængselled. Det vil sige, at de kun kan strækkes og bøjes modsat andre led, der kan bevæge sig i mange retninger.  Hængselled er ikke omgivet af beskyttende muskler, hvorimod eksempelvis hoften er beskyttet af flere lag stærke muskler. Musklerne omkring knæ, ankler og albuer er placeret over og under leddene og i de fleste tilfælde kun med sener henover det faktiske led. Derfor er hængselleddene ikke lige så stabile og godt beskyttede som de øvrige led. 
  • Muskler kan enten stabilisere eller mobilisere. Det vil sige enten skabe stabilitet i krop og lemmer eller skabe bevægelse. De stabiliserende muskler arbejder konstant for at modvirke tyngdekraften og holde kroppen i ro, mens du laver en bevægelse. De mobiliserende muskler arbejder kun, når du gør en konkret bevægelse. De stabiliserende trættes ikke så nemt som de mobiliserende muskler. Men de ligger dybt og nær leddene. Derfor bliver de stabiliserende muskler svagere ved blødninger i leddene. De mobiliserende muskler er oftere udsat for blødninger, og musklen bliver kortere og mindre bevægelig.

Den rigtige træning er afgørende for at opretholde musklernes funktion. Træning styrker musklerne og forbedrer bevægeligheden, balancen og funktionsevnen. Det mindsker smerterne og giver færre blødninger. Den rette træning giver kort sagt et bedre liv med blødersygdom.