Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse, du kan få udbetalt, hvis du er medlem af en a-kasse og betaler efterlønsbidrag.

Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager. Hvis du arbejder, medfører det fradrag i efterlønnen. 

Du kan tidligst gå på efterløn, når du fylder 60 år. 

Hvis du er født den 1. januar 1959 eller senere, er efterlønsalderen højere end 60 år. Efterlønsalderen hæves fra 2019 gradvist til 62 år frem mod 2022. Efterlønsalderen hæves med et halvt år i både 2019, 2020, 2021 og 2022.

Når du har fået dit efterlønsbevis, er der flere økonomiske fordele, hvis du venter med at gå på efterløn og bliver længere på arbejdsmarkedet. Hvis du udskyder din overgang til efterløn i mindst to år og har arbejdet i mindst 3120 timer (opfylder 2-års-reglen), kan du få en højere efterløn, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie. 

Henvend dig i din a-kasse, hvis du vil vide mere om dine muligheder for af få efterløn.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (www.bm.dk)