Folkepension

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen og opfylder en række generelle betingelser omkring dansk statsborgerskab og bopæl i Danmark. Det præcise tidspunkt for at få folkepension afhænger af, hvornår du er født.

Folkepensionen er livsvarig.

Du skal selv sørge for at søge om folkepension. Det gør du gennem din kommune, som sender et brev til dig, når du nærmer dig pensionsalderen. Hvis du får førtidspension, ændres din førtidspension automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Pensionsalderen er ikke ens for alle. Tidspunktet for, hvornår du kan få folkepension, afhænger af, hvornår du er født. Du kan få folkepension, når du fylder 65 år, hvis du er født den 31. december 1958 eller tidligere. Alderen for folkepension bliver gradvis forhøjet, hvis du er født den 1. januar 1959 eller senere.

Du kan søge om at vente med at få din folkepension udbetalt. Dermed får du i stedet senere forhøjet din folkepension med et tillæg. Det kaldes opsat pension. Det kan være en fordel at vente med at få udbetalt din pension, hvis din pension bliver reguleret så meget på grund af arbejdsindtægter, at du kun får en lille eller ingen folkepension i arbejdsperioden. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto større tillæg får du, når du får pensionen.

Folkepension er opdelt i et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet bliver reguleret, hvis du har en arbejdsindkomst af en vis størrelse. Pensionstillægget er større, hvis du er enlig, end hvis du er gift eller samlevende. Pensionstillægget bliver reguleret, hvis du har en arbejdsindkomst eller anden indtægt, fx en renteindtægt fra en pensionsopsparing.

Kilde: www.borger.dk