Førtidspension

I 2003 kom der nye regler for førtidspension. Du er omfattet af den såkaldte nye ordning, hvis kommunen startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003. Det er den nye ordning, der er beskrevet herunder.

Du kan kun få førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er nedsat. Arbejdsevnen skal være nedsat varigt. Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode.

Du kan ikke få førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.
 
Ressourceprofil
Når kommunen vurderer, om du kan få førtidspension, udarbejder din sagsbehandler en såkaldt ressourceprofil. Profilen beskriver, hvad du kan i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Kommunen ser på en lang række forhold, for eksempel:

  • din uddannelse 
  • din erfaring fra arbejdsmarkedet 
  • dit sociale netværk 
  • dine ønsker til job 
  • dit helbred 

Desuden skal du opfylde de generelle betingelser for at få pension i Danmark. Det gør du normalt, hvis du er dansk statsborger og altid har boet i Danmark.

Betingelser
Du kan få førtidspension, fra du er fyldt 18 år, og indtil du når folkepensionsalderen. 

Du må gerne arbejde i et vist omfang, når du får førtidspension under ny ordning. Eksempelvis kan der være mulighed for et job med løntilskud, hvilket er en stilling på særlige vilkår for førtidspensionister. Læs mere om dette under Job med løntilskud her på hjemmesiden.

Kilde: www.borger.dk