Flytning

Efter Aktivlovens § 85 kan kommunen yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig eller erhvervsforhold. Det er en betingelse for hjælpen, at man ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Det er ikke enhver forbedring af boligforholdene, som er en boligmæssig forbedring i lovens forstand. Det kræves tillige, at dispositionen er rimelig set i forhold til ens samlede situation, herunder muligheden for selv at afholde den fremtidige husleje. Der kan for eksempel ydes hjælp til udgifter til transport af indbo.
 
Kilde: Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik nr. 709 af 13.8.2003 samt Vejledning om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.1998.