Samvær med børn

Efter Aktivlovens § 83 kan kommunen yde hjælp til udgifter ved samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse for at yde hjælp, at man ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan ydes hjælp til rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter med barnet. Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som ikke vil kunne afholdes af en normal lønindtægt.
 
Kilde: Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik nr. 709 af 13.8.2003 samt Vejledning om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.1998.