Parkeringskort for personer med handicap

Har du et større handicap, kan du få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Det giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet udstedes til den handicappede, som både kan være et barn og en voksen. Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Det gamle blå skilt med teksten "Invalidevogn" er stadig fuldt gyldigt i Danmark. Men siden 1. januar 2001 har ansøgere fået tildelt et parkeringskort i plast. Der er foto og underskrift på kortets bagside.

Parkeringskortet kan udstedes på baggrund af forskellige kriterier, blandt andet i forhold til din funktionsevne og erhvervsforhold. Opfylder du betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser, eller har du fået støtte til køb af bil inden for de sidste seks år, har du også ret til at få udstedt et parkeringskort.

Du skal sende et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan få et parkeringskort.

Du kan klage over deres afgørelse til Færdselsstyrelsen.