Støtte til bil

Mange blødere er afhængige af bil for at kunne bevare et arbejde. Hvis du har en varig og betydelig  fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge støtte til bil ved at henvende dig til socialforvaltningen i din kommune. 

Kommunen afgør, om du kan få støtte til køb af bil. I vurderingen indgår dine lægelige, erhvervsmæssige og sociale forhold.

Støtten ydes som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog højest bilens købesum. Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Der kan også bevilges særlig indretning af bilen, hvis du har behov for det.
Hvis du er pensionist med et meget udadrettet liv, indgår det i vurderingen, at du søger bilen til såkaldt ’trivselsformål’. Kriterierne for at få tilkendt en "trivselsbil" er strengere, end hvis du søger bil til erhvervsformål. 

Du kan normalt ikke søge at få udskiftet din bil, før der er gået seks år. Der er dog visse undtagelser, bl.a. hvis din helbredstilstand nødvendiggør det.