Ergonomisk rådgivning

Som bløder har man ofte problemer med led og muskler. Der er heldigvis en del du kan gøre for at indrette din arbejdsplads, så eventuelle ledproblemer ikke bliver forværret.

Ergonomi handler blandt andet om hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsredskaber. Men det handler i lige så høj grad om sammenspillet mellem krop, arbejde og arbejdsmiljø.

Den næste arbejdsstilling er den bedste
Som bløder har man ofte problemer med led og muskler, og det er derfor ekstra vigtigt, at du på din arbejdsplads er opmærksom på ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, så eventuelle ledproblemer ikke bliver forværret.

Når du indretter din arbejdsplads, er det vigtigt, at den passer til dine arbejdsfunktioner, samarbejdsformene på dit arbejde og dine behov i øvrigt. Derudover er variation i arbejdsstillinger og bevægelse i løbet af dagen altafgørende for at forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Populært plejer man at sige, at den næste arbejdsstilling er den bedste.

Mange blødere har kontoret som deres primære arbejdsplads, og den ergonomiske rådgivning tager derfor udgangspunkt i kontorarbejdspladsen. Hvis du har en anden form for arbejdsplads, kan du søge information om ergonomisk rådgivning via de links, der står nederst på siden. 

Indretning af kontor
Stol
Højden af stolen skal være indstillet, så hele din fod er understøttet af gulvet. Sædet må gerne hælde skråt fremover, det mindsker belastningen af især lænderyggen, begynd gerne med en let skråstilling, så kroppen vender sig til det. Ryglænet skal udfylde svajet i lænden og dermed støtte lænden.

Bord
For at indstille bordet korrekt skal du sidde med rank ryg og sænkede skuldre. Bøj så albueleddene 90 grader, og flyt armene ind over bordet. Nu skal bordet understøtte dine arme, og du skal kunne sidde afslappet med sænkede skuldre. Hvis du har et hæve-/sænkebord, skal du gentage det ovenstående, mens du står op. Når du står op og arbejder, belaster du ryggen mindre, end når du sidder ned.

Skærm
En skærmafstand på 50-70 cm anbefales. Det svarer til, at skærmen er en strakt armslængde væk fra dig, når du sidder ind til bordet. Højden på skærmen skal være indstillet, så du ser lidt skråt nedad, og du lige kan se hen over det øverste af skærmen. Skærmen skal være vippet skråt bagover, så den er vinkelret på din synsretning.

Tastatur
Tastaturet skal stå placeret på bordet, så du har plads til at hvile underarmene på bordet foran. Dermed har du mulighed for at flytte tastaturet rundt, som du har lyst. Sørg for, at mederne bag på tastaturet er slået ned. På den måde får du et mere fladt tastatur, hvilket betyder, at du får en mere naturlig håndstilling, når du skriver.

Mus
Musen skal være placeret, så du kan holde albuen ind til kroppen og samtidig støtte hele din underarm på bordpladen. Samtidig er det vigtigt at aflaste den arm, du bruger til at styre musen med. Det kan du for eksempel gøre ved at bruge genvejstaster så meget som muligt og ved at variere dine arbejdsstillinger. Det kan anbefales at placere musen foran tastaturet i stedet for ved siden af, på den måde mindsker du vrid i skulder og albue.

Overordnet er variation dog det vigtigste, og du skal derfor huske at skifte stilling ofte. Eksperimentér gerne med indstilling af bord og stol.

 
Kilder: Gigtforeningen, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet.