Links

www.cabiweb.dk
Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats.
Her kan du bl.a. se videoklip med personlige historier om arbejdspladsindretning og personlig assistance.

www.vidensnetvaerket.dk 
Forankret i Danske Handicaporganisationer (DH) og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Her kan du bl.a. læse personlige historier om personer med handicap, der er i arbejde.

www.bm.dk
Beskæftigelsesministeriet.
Her kan du læse, hvilke love og regler der gælder på beskæftigelsesområdet.

www.ijobnu.dk
Job- og informationsportal for virksomheder og personer med nedsat funktionsevne. Her finder du en oversigt over hjælpemidler til handicappede i erhverv.

www.arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Videncenteret formidler viden om aktuelle emner og problemstillinger inden for arbejdsmiljøområdet og guider vej til viden og værktøjer.

www.at.dk
Arbejdstilsynets hjemmeside. Her kan du blandt andet få information om arbejdspladsvurdering og regler i arbejdsmiljøet. Derudover har de temasider om for eksempel indeklima og psykisk arbejdsmiljø.

www.gigtforeningen.dk
Her kan du blandt andet se videoer med øvelser, som du kan lave på din arbejdsplads. Disse øvelser kan give dig inspiration til, hvordan du kan variere dine arbejdsstillinger.