Personlig assistance

Hvis du har varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at få en personlig assistent, der bistår med at udføre funktioner i dit job, som du selv er forhindret i på grund af funktionsnedsættelsen. Ved at få personlig assistance kan du udføre dit arbejde på lige vilkår med andre uden at overbelaste dig selv eller kollegaer.

En personlig assistent skal hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner som for eksempel tunge løft eller sekretæropgaver. Den personlige assistent er ofte en person, der allerede er ansat af virksomheden eller en, der ansættes til at varetage funktionen. Den personlige assistent godkendes af dig, der har behov for assistancen.

Ordningen gælder både ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Der kan ydes tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer per uge for personer, der er beskæftiget 37 timer per uge. En personlig assistanceordning er individuelt tilpasset, og der kan være behov for justeringer og tilpasninger over tid.

Den personlige assistent må godt udføre andre opgaver for arbejdspladsen ved siden af den personlige assistance.

Jobcenteret i din bopælskommune behandler og bevilger ansøgninger om personlig assistance. Din arbejdsplads bliver som hovedregel fuldt kompenseret for udgiften til personlig assistance.