Sygedagpenge

Når du sygemelder dig, har du ret til sygedagpenge. Hvis dit ansættelsesforhold indebærer, at du har ret til fuld løn under sygdom, har reglerne om sygedagpenge ikke direkte betydning for dig. 

Hvis du derimod ikke får fuld løn under sygdom, skal din arbejdsgiver betale dig sygedagpenge. Du skal have været ansat hos samme arbejdsgiver mindst 120 timer i de sidste 13 uger før sygemeldingen.

Dagpengeretten ophører efter 52 ugers sygemelding inden for 18 måneder., men der er i visse situationer mulighed for forlængelse.

Din kommune har pligt til at vurdere din situation løbende, så længe du modtager sygedagpenge. Det skal ske mindst hver ottende uge. Kommunen skal lægge vægt på, at du har mulighed for at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ved første samtale skal du og kommunen sammen lave en plan for det videre forløb. Måske kan du vende tilbage til dit sædvanlige job, når du er færdigbehandlet. Men det kan også være, at du har brug for arbejdsprøvning, omskoling, revalidering eller fleksjob. Endelig kan førtidspension være en nødvendig løsning.

Hvis indtægtsnedgangen ved overgang fra løn til sygedagpenge er stor, kan du være berettiget til økonomisk supplement efter Aktivloven. Men du skal være opmærksom på, at det er en stram økonomisk beregning, der lægges til grund. Spørg eventuelt din sagsbehandler om muligheden.

Kilde: Lov om sygedagpenge. Lov nr. 563 af 09.06.06.