Faktor i håndbagagen

Du har sikkert hørt det: En ny EU-forordning betyder, at der er kommet regler for at medbringe væske i håndbagagen under flyrejser. Men hvad betyder det for blødere, der medbringer faktormedicin? BløderNyt kontaktede Statens Luftfartsvæsen for at høre mere om de nye regler. 

Fra den 6. november 2006 trådte en ny EU-forordning om medbringelse af væsker i håndbagagen i kraft. Forordningen er udarbejdet på baggrund af den kritiske situation i London den 10. august 2006, hvor britiske myndigheder angiveligt afslørede planer om at sprænge fly i luften ved hjælp af flydende sprængstof.
 
Ifølge forordningen er det ikke længere tilladt at medbringe væsker i en mængde over 100 milliliter (1 deciliter) per beholder, og det samlede antal medbragte væskebeholdere skal kunne være i én gennemsigtig, genlukkelig én-liters pose.
 
De nye EU-regler indeholder dog enkelte undtagelser, heriblandt medicin. Medicin i flydende form skal altså ikke overholde mængdekravet på 100 milliliter, og medicinen skal IKKE puttes i – eller kunne være i en én-liters pose.
 
Dokumentation påkrævet
Til gengæld skal man være forberedt på, at sikkerhedspersonalet kan forlange bevis for væskens ægthed, ligesom man skal kunne sandsynliggøre, at man har behov for medicinen. Dette bevis skal være en skriftlig erklæring fra læge eller sygehus, gerne på både dansk og engelsk. Af erklæringen skal det altså fremgå, at den rejsende er bløder, og at han har brug for den medbragte faktormedicin.
 
Ifølge Statens Luftfartsvæsen vil man godt kunne bruge en generaliseret erklæring fra hæmofilicentret til flere rejser. På erklæringen behøver der ikke at stå, hvilket mærke faktormedicin, man bruger, selv om det dog vil være optimalt ifølge luftfartsvæsnet. Det er nemlig reelt op til den rejsende at godtgøre, at der er tale om faktormedicin.
 
Indtil videre er det op til den enkelte læge/hæmofilicentret at udarbejde erklæringen i form og indhold. Statens Luftfartsvæsen har dog henvist til den samlede lægestand om at udarbejde en standardiseret formular til brug ved dokumentation af medicins ægthed. Med den hastighed EU-forordningen er blevet sat i kraft, er en sådan formular dog ikke blevet udarbejdet, men luftfartsvæsnet mener, at der vil blive så stor efterspørgsel på erklæringer, at en standardformular vil blive udarbejdet.
 
Hvor meget må man medbringe?
Forordningen indebærer ikke en begrænsning af mængden af medbragt medicin i håndbagagen. Statens Luftfartsvæsen gør opmærksom på, at der i den engelske ordlyd står, at man må medbringe medicin til brug ”during the trip”, hvilket på dansk bevidst oversættes til REJSEN og ikke FLYrejsen. Man må altså ifølge luftfartsvæsnet godt medbringe medicin til hele rejsen og efterfølgende ophold i udlandet og ikke kun til selve flyturen. Alt i alt er det altså stadig muligt at medbringe sin medicin i håndbagagen og ikke skulle bekymre sig om ens kuffert kommer frem, bliver udsat for store temperaturudsving og lignende.
 
Kilde: Kim Bangsbostrand, Luftfartsinspektør i Statens Luftfartsvæsen.
 
Artiklen stammer fra BløderNyt, december 2006
Skrevet af Lærke Gade Petersen