Råd til rejseglade blødere

Hvordan forbereder man sig bedst på en rejse, når man har en blødersygdom med i bagagen? Hvad gør man, hvis man pludselig får en blødning i udlandet? Og hvornår dækker forsikringen egentlig? Bestyrelsesmedlem Naja Skouw-Rasmussen delte ud af sine rejseerfaringer på årsmødet i april 2015. 

Kontakt hæmofilicentret
Det kan være en god ide at kontakte hæmofilicentret inden afrejse. De kan være behjælpelige med generelle opmærksomhedspunkter og kender måske endda konkrete detaljer om det land, du planlægger at besøge.

European Haemophilia Consortium har udarbejdet en tjekliste, som du også kan lade dig inspirere af.

Husk, at hæmofilicentret ikke er længere end et telefonopkald væk. Hvis du står i udlandet og har et akut problem, kan du altid ringe for råd og vejledning.

Medicin – opbevaring og dokumenter
Inden du rejser, bør du også have overvejet, hvor meget medicin, du skal have med på rejsen, og hvordan det skal opbevares. Skal det fx opbevares i køleskab? Kan du selv have al medicinen med dig, eller er det nødvendigt – og muligt – at få udleveret medicin i det land, du rejser til? Hæmofilicentret kan hjælpe dig med svar på de spørgsmål.

Det er også vigtigt, at du får hæmofilicentret til at udarbejde et rejsedokument til dig, hvor der står, hvad du fejler, og hvorfor du medbringer medicin.

Hav styr på dine dokumenter
Først og fremmest skal du sørge for at få hæmofilicentrets rejsedokument (på engelsk). Dokumentet indeholder en oversigt over din helbredssituation: Her står, hvad du fejler, hvor meget og hvilken medicin, du skal have, og eventuelt også dine seneste blodprøvesvar.

Det kan også være en god ide at have andre vigtige papirer, såsom behandlingsplan eller en oversigt over din sygehistorik med dig. Husk, også altid at have dit bløder id-kort på dig.

Overvej også, hvordan du opbevarer dine dokumenter. Fysiske papirer kan blive beskadigede – eller helt væk – så det kan være vigtigt at have ekstra kopier eller dokumenterne med i elektronisk form. Det er fx muligt at bestille et såkaldt ICE-tag (In Case of Emergency), som er et lille elektronisk kort, du kan opbevare i fx en halskæde. ICE-tags kan bestilles via internettet.

Lokaliser nærmeste hæmofilicentre
Inden afrejse er det også en god ide at lokalisere, hvor de nærmeste hæmofilicentre ligger. World Federation of Hemophilia og EUHANET har begge virtuelle oversigter over behandlingssteder i hele verden. Listerne opdateres løbende, men er afhængig af det enkelte behandlingssteds feedback. Derfor anbefales det altid selv at kontakte behandlingsstedet inden afrejse for at sikre sig, at man har de korrekte oplysninger.

Find lokale behandlingssteder på EUHANETs hjemmeside eller på World Federation of Hemophilias hjemmeside. Hav altid kopier af telefonnumre og adresser på behandlingssteder i det pågældende land på dig.

Kontakt eventuelt bløderforeningen i det pågældende land. De kan som oftest også være behjælpelige med nyttige informationer.

Fortæl det til dine rejsefæller
Hvis uheldet er ude på rejsen, er det en god ide, at du har fortalt dine rejsefæller, din rejseleder eller en anden person tæt på dig, om din sygdom og hvad, de skal gøre, hvis uheldet er ude. Det kan være en god ide, at du fx har givet dem en kopi af dit ”rejse-kit”, så de ved, hvem de skal ringe til, og hvad de skal sige, hvis du er kommet til skade.

Forsikring
Vær altid opmærksom på, hvordan du er forsikret på rejsen.

Offentlig rejsesygesikring
Siden 1. august 2014 har man skullet have det blå EU-sygesikringskort for at være sygesikret på rejser udenfor Danmark, Færøerne og Grønland. Rejser man udenfor EU-lande, EØS-lande og Schweiz findes der ingen offentlig dækning.

Det blå EU-sygesikringskort dækker den behandling, der bliver medicinsk nødvendig under midlertidigt ophold. Hvor længe et midlertidigt ophold er defineret som, afhænger af det pågældende land. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som offentligt sikrede borgere i det land, du rejser i. Typisk dækker kortet altså ikke privatlæger og på privathospitaler. I nogle lande tilbydes behandling af blødersygdom ikke i offentligt regi, og det kan derfor potentielt blive en meget dyr tur, hvis du forlader dig på det blå EU-sygesikringskort. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør altså du tegne en privat rejseforsikring – også ved rejser indenfor Europa.

Du kan læse mere om reglerne på www.huskdetblaa.dk. Det er også altid muligt at ringe til Patientombuddets afdeling, International Sygesikring, for at få råd og vejledning.

Privat forsikring
Rejser du udenfor EU-lande, EØS-lande og Schweiz er det nødvendigt at tegne en privat rejseforsikring, hvis du vil være dækket på rejsen. Husk altid at tjekke op på, præcis hvad din forsikring dækker.

Rejseforsikringer dækker kun ved akut opstået sygdom og skader på rejsen. Selvom du har tegnet en forsikring, er det derfor vigtigt, at du ved hver rejse undersøger, om du har brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse inden afrejse.
 
Læs mere om medicinsk forhåndsgodkendelse på www.sos.dk eller kontakt dit forsikringsselskab.
 
Artiklen stammer fra BløderNyt, juni 2015.
Skrevet af Maria Christensen