Allan Steen Lynge ny repræsentant i Ankestyrelse

Allan Steen Lynge, der er medlem af Danmarks Bløderforening, er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) som medlem af Ankestyrelsen fra 1. juni 2018 til 31. maj 2022. 

Allan er far til en søn med blødersygdom og uddannet advokat. Fra 2014-2017 har Allan været DH repræsentant i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, og har her været med til at sætte fokus på retssikkerheden for særligt udsatte borgere og formidling til borgerne om udviklingen inden for handicapområdet.

Vigtige afgørelser

Ankestyrelsen behandler hvert år cirka 50.000 sager klager på social- og beskæftigelsesområdet. Nogle afgørelser træffes som principafgørelser. Det betyder, at afgørelsen er bindende retskilde, som kommunerne skal bruge ved afgørelser i tilsvarende sager. På den måde er Ankestyrelsen med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

I 2014 kom Ankestyrelsen fx med en principafgørelse, der blandt andet anerkendte, at skånebehovet ved hæmofili i svær grad kan være så stort, at der er behov for invalidebil.

Læs mere om principafgørelserne her >>

Ankestyrelsen kan også sende sager tilbage til kommunerne til ny behandling. Det er blandt andet set i forbindelse med afslag om støtte til bløderlejren. Senest er en kommune blevet bedt om at genbehandle en sag, fordi Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke som grundlag for sin afgørelse havde indhentet nødvendig information om barnets sygdom og de relevante støttebehov.

Læs mere om Ankestyrelsens arbejde og afgørelser her >>

Stort tillykke til Allan!

               

 

 

 

« Tilbage