Bliv aktiv i DH

Bestyrelsesmedlem Palle Lykke Ravn har gennm flere år været aktiv i lokal handicappolitik og siden 2017 har han også været medlem af Danske Handicaporganisationers (DH) forretningsudvalg. D. 4-5. oktober holder DH repræsetantskabsmøde i Kolding. Palle Lykke Ravn genopstiller ikke, men beskriver her, hvorfor det er vigtigt at Danmarks Bløderforening er en del af DH og hvorfor det er vigtigt at engagere sig lokalt i DH's lokalafdelinger: 

Medlemsforeningerne er kernen i Danske Handicaporganisationer (DH) og der er 34 foreninger, her i blandt også Danmarks Bløderforening. Medlemsforeningerne har tilsammen ca. 340.000 medlemmer, så det er med en stor og vægtig stemme, at DH taler. Repræsentantskabet vælger hvert andet år et forretningsudvalg, som sammen med DH´s sekretariat arbejder for at fremme det vedtagne arbejdsprogram. Rundt omkring er DH kendt som en konstruktiv samarbejdspartner, der bliver lyttet til os. Nationalt og lokalt søger vi den gode politiske dialog og vi bidrager med viden om handicap og nye løsningsforslag. 

En lige så vigtig del af DH er lokalafdelingerne, der findes i alle landets kommuner. Lokalafdelingerne består af repræsentanter fra de af DHs medlemsforeninger, som er aktive i området. Jeg har selv deltaget i DH Struer siden slutningen af 90'erne. Selvom blødesygdom er en sjælden sygdom, så er der mange ting, som vi har tilfælles med de andre på forskellige områder. I lokalafdelingerne byder man ind med den viden, man har og er sammen om at påvirke kommunen og lokalsamfundet til at træffe fornuftige beslutninger for handicappede borgere. Fra lokalafdelingerne udpeges der medlemmer til de kommunale handicapråd. Det sker hvert fjerde år og følger valgperioden til byrådsvalgene. I handicaprådet kommer man tæt på kommunens arbejde og beslutninger. 

Læs mere om Danske Handicaporganisationers arbejde og lokalafdelinger her>>

Stor tak til Palle for hans indsats i DH's forretningsudvalg 2017-2019!

Foto: Palle Lykke Ravn

« Tilbage