Blødersygdom og coronavirus

Danmarks Bløderforening er i løbende kontakt med de danske hæmofilicentre og her fra er meldingen, at danske bløderpatienter, som udgangspunkt, lige som alle andre, skal følge de anbefalinger, der kommer fra myndighederne for at forebygge smitte med coronavirus.

Mennesker med blødersygdom som hæmofili og von Willebrand er, uanset sværhedsgrad, som udgangspunkt velbehandlede for deres blødersygdom, når de følger deres behandlingsplan, og er derfor som udgangspunkt ikke i særlig risikogruppe. Der er så vidt vides ikke noget der tyder på, at børn med hæmofili skulle være særligt udsatte. 

Særlige risikogrupper
Ældre blødere og mennesker med kroniske sygdomme ud over blødersygdom, som fx hiv, er særligt sårbare grupper og bør være særligt opmærksomme på at undgå smitte, da de kan blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus. 

Der er så vidt vides ikke noget der tyder på, at børn med hæmofili skulle være særligt udsatte.

Læs Sundhedsstyrelsens materiale til særligt udsatte grupper her >>

Læs om blodsygdommen Immun Trombocytopeni (ITP) og coronavirus her >>

Alle patienter tilknyttet Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet, her i blandt også bløderpatienter tilknyttet Hæmofilicenter Rigshospitalet, har modtaget brev i e-boks d 17. marts 2020 om afdelingens retningslinjer i forhold til at minimere risikoen for coronasmitte og mindske presset på sundhedsvæsenet i denne tid. Læs brevet fra Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet her  >>

Blødercenter Vest på AUH Skejby kontakter bløderpatienterne inden den tid, de er kaldt ind til. Hovedparten får tilsendt en ny tid, med mindre de har en uopsættelig problemstilling, de skal have hjælp til på hospitalet.

Anbefaling om at bruge paracetamol ved milde symptomer på coronavirus
Som følge af myndighedernes anbefaling om at bruge paracetamol til at lindre milde symptomer på coronavirus, har der i dagspressen været diskussion af, hvorvidt anvendelse af ibuprofen kan forværre coronavirus.

Den danske lægemiddelstyrelse har d. 18. marts 2020 meldt ud, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at ibuprofen forværrer coronavirus. Læs Lægemiddelstyrelsens pressemeddelelse her >> 

Mennesker med blødersygdom skal som udgangspunkt altid anvende paracetamol (Pinex, Pinemol, Paracetamol, Panodil, Pamol).

Flere blødere lider af hæmofili-artropati og er i behandling her for med præparatet Celebra. Her er anbefalingen, at man skal fortsætte sin behandling og ikke afbryde den uden forudgående aftale med sin læge. 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tag det alvorligt
Da situationen omkring den nye coronavirus hele tiden udvikler sig, anbefaler Danmarks Bløderforening generelt, at alle holder sig opdateret på myndighedernes hjemmeside og følger anbefalingerne til forebyggelse af smitte: www.coronasmitte.dk

Kontakt
Hvis du har spørgsmål relateret til din eller dit barns blødersygdom, opfordres du til at kontakte dit hæmofilicenter. Du finder kontaktoplysninger her >>

Hvis du har spørgsmål relateret til coronavirus, opfordres du til at kontakte din praktiserende læge – husk altid at oplyse praktiserende læge eller lægevagten om, at du eller dit barn har en blødersygdom.

Vil du i kontakt med Danmarks Bløderforening, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Du kan finde vores kontaktoplysninger her >>

« Tilbage