Generalforsamling 2020 er udskydt

Som forening er Danmarks Bløderforening forpligtet til at afholde en årlig generalforsamling. Bestyrelsen har dog i lyset af den nationale situation på bestyrelsesmøde d. 14. marts besluttet at udskyde den annoncerede generalforsamling d. 19. april 2020 på Hotel Opus Horsens.

Vores aflysning er baseret på et ”forsigtighedsprincip” og det forhold, at mange af foreningens medlemmer på forskellig vis har svækket helbred.

Lige nu afventer vi den nationale udvikling og de officielle anbefalinger, førend vi træffer beslutning om en ny dato. Der vil, når en ny dato for generalforsamlingen er fastlagt, blive udsendt invitation på ny til foreningens medlemmer senest 21 dage før afholdelsen jf. Bløderforeningens vedtægter § 5. Se foreningens vedtægter her >>

« Tilbage