Hæmofilicentrene og coronavirus

Som en del af de tiltag, der er sat i værk for at mindske smitte med coronavirus, forsøger da danske hospitaler mest muligt at begrænse antallet af patienter, der kommer på hospitalet, uden at det er strengt nødvendigt.

Det kan blive aktuelt at aflyse kontrolbesøg på hæmofilicentrene, dels for at beskytte sårbare grupper som fx ældre og kronisk syge, dels for minimere besøgene til de patienter med uopsætteligt behov. Hæmofilicentrene planlægger lige nu en uge frem og kontakter selv de patienter, hvis aftaler aflyses. 

Man skal kun komme til kontrolbesøg, hvis man er rask. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan overholde din aftale.

Særlige risikogrupper
Ældre og mennesker med kroniske sygdomme ud over blødersygdom, som fx hiv, er særligt sårbare grupper og bør være særligt opmærksomme på at undgå smitte. Læs Sundhedsstyrelsens gode råd til mennesker i særlig risiko her >>

Mennesker med blodsygdommen ITP (Immun Trombocytopeni) kan opleve fald i blodpladetal ved virus, ligesom deres immunforssvar kan være svækket hvis de er i behandling eller har fået fjernet milten. Læs om ITP og coronavirus her>>

Medicinbestilling
Bløderpatienter opfordres til at få bragt deres faktormedicin enten hjem eller til arbejde, i stedet for at hente den selv på afdelingen. Du kan læse mere om bestilling af medicin: 

Blødercenter Vestdanmark >> 

Hæmofilicenter Rigshospitalet >> 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tag det alvorligt
Da situationen omkring den nye coronavirus hele tiden udvikler sig, anbefaler Danmarks Bløderforening generelt, at alle holder sig opdateret på myndighedernes hjemmeside og følger anbefalingerne til forebyggelse af smitte: www.coronasmitte.dk.

« Tilbage