Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

I weekenden den 17. - 18. april 2021 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 18. april 2021. Punkter til dagsordenen modtages senest mandag den 15. februar 2021.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest mandag den 15. februar 2021.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her»

Billede fra generalforsamling i august 2020

« Tilbage