Helle Sylvest stopper på Hæmofilicenter AUH

Mange blødere i Vestdanmark kender hæmofilisygeplejerske Helle Sylvest, som har været en del af hæmofilicentret på Aahus Universitetshospital. Her har hun sammen med overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen og hæmofilisygeplejerske Inger Adamsen været rygraden i centret gennem mange år. Helle har nu valgt at stoppe ved udgangen af januar 2020.

Tak til Helle
Danmarks Bløderforening vil gerne takke Helle for dit engagement og din store indsats for de danske blødere gennem mange år. Vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover.

Foto: auh.dk

« Tilbage