ITP og coronavirus - opdateret 30.4.2020

Opdateret 30.4.2020

Mennesker med kronisk ITP (Immun Trombocytopeni) kan opleve, at deres blodpladetal falder, når de bliver smittet med virus. Ved smitte med coronavirus/COVID-19 bør man derfor have fokus på, om der kommer nye blødningssymptomer og i så tilfælde kontakte sin hæmatologiske afdeling.

Mennesker med ITP som får immundæmpende behandling er i risikogruppe
Ud fra et forsigtighedsprincip er mennesker med ITP som får immundæmpende behandling at betragte som havende forøget risiko for at blive smittet med coronavirus - ikke pga af ITP men på grund af behandlingen. Andre mennesker med ITP har som udgangspunkt ikke øget risiko. Det er dog meget vigtigt, at personer som er i tvivl kontakter deres behandlende hæmatologiske afdeling direkte, da der kan være behov for individuelle vurderinger baseret på ledsagesygdomme mv.

Hvis man er i behandling med immundæmpende midler, som fx binyrebarkhormon, og oplever at blive syg med fx feber, hoste eller åndenød, skal man kontakte sin læge om evt. behov for dosisændring. Man skal ikke stoppe behandlingen uden aftale med lægen.

Hvis man har fået fjernet sin milt (splektonomi) kan man ud fra et forsigtighedsprincip være i risikogruppe og bør derfor kontakte sin hæmatologiske afdeling for en individuel vurdering. 

Dansk Hæmatologisk Selskab har udarbejdet anbefalinger om hvilke voksne med godartede og ondartede blodsygdomme, der betragtes som værende i særlig risikogruppe ifm. COVID-19. Anbefalingerne opdateres løbende og kan læses her >>

Mennesker med ITP i immundæmpende behandling eller som har fået fjernet deres milt (splektonomi) tilbydes fra april 2020 gratis pneumokokvaccination. Læs mere om vaccinationsprogrammet her >> 

Børn med ITP og corona
Børn med ITP har som udgangspunkt et normalt fungerende immunforsvar. Af Pædiatrisks Selskabs retningslinjer fra 8. april 2020 fremgår det, at  børn ikke smittes så nemt som voksne og har et mildere sygdomsforløb, hvis de smittes med den ny coronavirus. Det gælder også for børn med kronisk sygdom. Derfor er der forskelle på retningslinjer for børn og voksne.

For børn med benign hæmatologi som ITP gælder det, at "COVID-19 har ikke medført ændringer i anbefalingerne for denne patient gruppe. De skal derfor følge den anbefaling, de har fået fra deres behandlingssted ift. at kunne være i dagtilbud og skole ift. den sygdom og behandling de modtager."

Læs Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og start i dagtilbud og skole ifm. ny coronavirus epidemi her >>

Gode råd om coronavirus til sårbare grupper
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale til mennesker, der er er i særlig risikogruppe. Du kan læse materialet her >> 

Kontakt afdelingen hvis du er i tvivl og før fremmøde
Hvis du er i tvivl og har spørgsmål om ITP og corona, så kontakt den hæmatologiske afdeling, du er tilknyttet. Har du en aftale på hospitalet, så kontakt din hæmatologiske afdeling på forhånd. Det er sandsynligt, at aftalen skal udskydes, hvis du ikke har akut forværring i dine symptomer. På denne måde undgås unødig transport og besøgende på hospitalerne minimeres til de patienter med uopsætteligt behov.  

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tag det alvorligt
Da situationen omkring den nye coronavirus hele tiden udvikler sig, anbefaler Danmarks Bløderforening generelt, at alle holder sig opdateret på myndighedernes hjemmeside og følger anbefalingerne til forebyggelse af smitte: www.coronasmitte.dk.

 

 

 

« Tilbage