National hæmofilivagt

Efter flere års uenighed om vagtordningen, er det endelig lykkedes at etablere en hæmofilivagt — nu som en national ordning.

De danske hæmofilicentre er gået sammen og har etableret en fælles national hæmofilivagt. Rigshospitalet og AUH har skiftevis hver 2. uge. Vagten er organiseret, så patienterne fortsat ringer til deres stamafdeling og får kontakt til den vagthavende læge, som herefter kontakter hæmofilivagten for råd og vejledning.

I Danmarks Bløderforening er nyheden om etablering af den nye nationale vagtordning modtaget med glæde. Formand Jacob Bech Andersen udtaler: ”Bløderforeningen har siden 2013 ved en hver given lejlighed peget på, at vagtordningen for bløderne ikke var optimal og ikke levede op til kravet i specialevejledningen. Så vi er rigtig godt tilfredse med den nye nationale ordning, som jo også vil styrke samarbejdet mellem vores behandlingscentre”.

Mere kompleks behandling kræver ekspertise

I denne tid kommer der flere forskellige behandlinger på markedet til blødersygdomme. Det gør behandlingen mere kompleks og kræver en høj grad af ekspertise. Også set i det lys er den nye vagtordning vigtig, da den sikrer, at der nu altid er en hæmofililæge på vagt.

Du kan læse Hæmatologisk Tidsskrifts artikel med Peter Kampmann om de nye behandlinger, der er på vej, her >>

« Tilbage