Pilottest på Skejby af patient-skema

I august og september måned bliver et nyt spørgeskema på Center for Hæmofili og Trombose på Skejby. I første omgang vil det være voksne blødere, der skal til årskontrol i august eller september, der via deres e-boks vil blive inviteret til at udfylde skemaet forud for konsultationen.

Palle Skovby, som også sidder i Danmarks Bløderforenings bestyrelse, deltager i arbejdsgruppen, der står for udvikling af emner og spørgsmål til skemaet.

Skemaet indeholder blandt andet spørgsmål om livskvalitet, mobilitet og smerter. Besvarelserne – også kaldet Patient Rapporterede oplysninger (PRO) - skal bruges som støtte i dialogen mellem bløder og behandler ved årskontrollen. Når skemaet er testet og færdigt vil det blive brugt nationalt.  

Oplysningerne skal også bruges til mere kliniknær kvalitetsudvikling på tværs af blødergruppen og til aggregeret kvalitetsarbejde og forskning (nationalt og internationalt).

Projektet ”Beslutningsstøtte i Bløderbehandling ved hjælp af PRO” er støttet med 1,4 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ud over at indsamle patientrapporterede oplysninger, skal projektet også udvikle en database, som skal sikre overblik og bedre data om den samlede bløderpopulation.  

Læs mere om projektet ”Beslutningsstøtte i Bløderbehandling ved hjælp af PRO” her >>

Se video om, hvad Patient Rapporterede oplysninger (PRO) bruges til her >>

« Tilbage