Plads til pårørende på arbejdsmarkedet

Mere end hver femte erhvervsaktive må prioritere mellem at passe sit arbejde og at tage ansvar som pårørende til en nærtstående, der har brug for hjælp.  De støtter, koordinerer, bygger bro og træder til med hjælp, når det er nødvendigt. Det lægger pres på de pårørende, som risikerer at miste deres arbejde eller selv at blive syge.

En undersøgelse, der er udarbejdet af KMD oktober 2018, afspejler, at jo flere timer om ugen, pårørende hjælper, jo oftere oplever de, at det belaster deres arbejdsliv og karriere og at det påvirker deres fysiske og psykiske helbred negativt.

I undersøgelsen svarer ca. en tredjedel (32 pct.) af de pårørende, at det i en eller anden grad er belastende for dem at hjælpe. Når det kommer til fysiske påvirkninger, oplever hver femte pårørende (21 pct.), at pårørenderollen påvirker deres fysiske helbred negativt. Godt hver fjerde (27 pct.) oplever, at det påvirker deres psykiske helbred negativt.

Konkrete forslag til at forbedre forholdene

Pårørende på arbejdsmarkedet netop var temaet for en høring på Christiansborg onsdag d. 26. oktober 2018. Her blev politikere og arbejdsmarkedets parter præsenteret for tre konkrete forslag, der kan forbedre forholdene for pårørende på arbejdsmarkedet:

  • Pårørendedage, så pårørende får ret til at holde fri, når deres nærtstående har allermest brug for deres hjælp
  • Fleksibel tilrettelæggelse af hjemmehjælp og orlov, så pårørende ikke tvinges til at vælge mellem omsorg og erhvervsarbejde
  • Forbedret mulighed for afløsning i hjemmet, så pårørende med større tryghed kan tage hjemmefra

Organisationer bag initiativet

Det er patient-, pårørende- og handicapforeninger, der har taget initiativ til formuleringen af de tre tiltag og som står bag høringen. De 11 organisationer er Danske Handicaporganisationer, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen LEV, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen, Landsforeningen SIND, Pårørende i Danmark, Ulykkepatientforeningen og Ældre Sagen.

Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen siger i en pressemeddelelse; - Det går på tværs af alle de grupper, vi repræsenterer, at der stilles stadig større krav til pårørende til alvorligt syge og mennesker med handicap. De skal følge deres nærtstående til og fra behandlinger, de står for en stigende del af plejen, de skal med som bisiddere ved samtaler. Langt de fleste pårørende vil rigtig gerne hjælpe, men de føler sig pressede og har svært ved at få tid til både omsorg og arbejdsliv.

Danmarks Bløderforening er blandt de foreninger, som er medunderskrivere på de tre konkrete forslag til tiltag, der kan forbedre forholdene for pårørende på arbejdsmarkedet.

 

« Tilbage