Vejledning vedr. børn og unge med blødersygdom ifm. genåbning af institutioner og skoler

Vejledning til forældre til børn og unge, som er tilknyttet Hæmofilicenter Rigshospitalet 5002 eller Hæmofilicenter Vest Aarhus Universitetshospital, i forbindelse med COVID-19 og genåbning af institutioner og skoler.

Den tilgængelige viden tyder på, at børn og unge har mildere sygdom ved coronavirus (COVID-19) end voksne. Dette gælder også for børn med kroniske sygdomme.

Der er indtil videre ikke grundlag for at antage, at børn og unge, der er tilknyttet de danske hæmofilicentre har øget risiko for at blive smittet med eller blive alvorligt syge af COVID-19.

For børn og unge tilknyttet hæmofilicentrene gælder, at Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer følges, det vil sige at børnene og de unge må komme i daginstitution og skole.

Det er fortsat vigtigt, at familierne kontakter hæmofilicentrene efter samme retningslinjer som før COVID-19 pandemien.

Vejledningen vil løbende blive opdateret. 

Anbefalinger om corona og børn med ITP
Børn med ITP har som udgangspunkt et normalt fungerende immunforsvar. Af Pædiatrisks Selskabs retningslinjer fra 8. april 2020 fremgår det, at  børn ikke smittes så nemt som voksne og har et mildere sygdomsforløb, hvis de smittes med den ny coronavirus. Det gælder også for børn med kronisk sygdom. Derfor er der forskelle på retningslinjer for børn og voksne.

For børn med benign hæmatologi som ITP gælder det, at "COVID-19 har ikke medført ændringer i anbefalingerne for denne patient gruppe. De skal derfor følge den anbefaling, de har fået fra deres behandlingssted ift. at kunne være i dagtilbud og skole ift. den sygdom og behandling de modtager."

Læs Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og start i dagtilbud og skole ifm. ny coronavirus epidemi her >>

Kontakt og hold dig opdateret
Hvis du har spørgsmål vedr. dit barns sygdom, så kontakt altid dit hæmofilicenter eller den børneafdeling, dit barn er tilknyttet.

Det anbefales, at man holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsen hjemmeside >>

Opdateret 15/4/2020

« Tilbage