Blødt igennem - Bløderforeningens kvindekampagne

Danmarks Bløderforening har søsat kampagnen ”Blødt igennem”, for at skabe større opmærksomhed om kvinder med blødersygdom –blandt både kvinder og sundhedspersoner. Budskabet i kampagnen er, at man som kvinde ikke skal leve med kraftige og alvorlige blødninger, som kan afhjælpes, hvis man opsøger læge og bliver udredt. 

I dag lider alt for mange kvinder af kraftig menstruation, har mange blå mærker og næseblødninger uden at vide, at det kan skyldes en blødersygdom, som faktisk kan behandles. Få kvinder er diagnosticeret og får den rette behandling. Blandt andet fordi kvinders blødninger for mange stadig er et tabu.

De seneste år er der kommet et stigende fokus på kvinder med blødersygdom både internationalt og i vores egen forening. Kvinder med blødersygdom har længe været en overset gruppe, og det vil Danmarks Bløderforening gerne være med til at lave om på. For kvinder med øget blødningstendens kan have et bredt spektrum af diagnoser som Von Willebrands sygdom, hæmofili, ITP og de helt sjældne som Glanzmanns trombasthenia, Bernard Soulier eller andre faktormangler.

Flere sundhedspersoner skal kende til blødersygdom blandt kvinder
Kendskabet til blødersygdom er begrænset blandt praktiserende læger, gynækologer og sundhedsplejersker på skolerne. Derfor vil kampagnen sikre mere viden hos relevante sundhedspersoner, så de i deres daglige arbejde er opmærksomme på de piger og kvinder, der har øget blødningstendens. Specialister kan udrede kvinderne, så de får den hjælp og behandling, de har brug for – gerne så tidligt som muligt.

Foreningen fik i 2017 oversat den svenske pjece ”Hvor er Mary” og har sendt den ud til sundhedsplejersker i alle 98 kommuner, for at skabe en større opmærksomhed omkring blødersygdomme blandt unge piger. Du kan finde pjecen her »

Bløderforeningen deltager med en stand på Lægedagene d. 11-15. november 2019, som er uddannelsesdage for praktiserende læger. Fra standen vil frivillige dele materialer ud og fortælle om de hyppigste symptomer, som kvinder med øget blødningstendens kan opleve, og som mange - hverken kvinder eller sundhedsprofessionelle - er opmærksomme på kan skyldes blødersygdom.

Motionsarrangementer for kvinder
I foråret 2019 og 2018 deltog en gruppe seje kvinder hhv. Ladywalk og Feminas kvindeløb for at støtte op om kvinder med blødersygdom. Med en blodrød menstruationscyklen ved deres side skabte de opmærksomhed omkring blødersygdom. 

Menstruationscykel på folkemøde
En gruppe frivillige fra Danmarks Bløderforening besøgte Folkemødet på Bornholm i 2017, for at skabe opmærksomhed omkring kvinder og blødersygdom. Med lyserøde t-shirts og menstruationscyklen spredte de budskabet om, at kvinder også kan have blødersygdom. 

Stigende internationalt fokus på kvinder
I 2014 var kvinder med blødersygdom for første gang nogensinde på dagsordenen til World Federation of Hemophilia World Congress. World Federation of Hemophilia (WFH) har siden udgivet en mini rapport om kvinder med blødersyg baseret på Annual Global Survey 2017. Læs rapporten her.

Den europæiske paraplyorganisation European Haemophilia Consortium (EHC) fulgte i november 2017 verdensorganisationens eksempel med en undersøgelse, der har givet overblik over kvinder med blødersygdom i Europa. Resultaterne blev præsenteret på den første europæiske konference om kvinder og blødersygdom, der blev holdt i Frankfurt d. 24-26. maj 2019 og hvor Danmark også deltog. Læs nyheder fra konferencen i Blødernyt 1/19 »

Du kan læse mere og se små film om kvinder og blødersygdom på EHCs hjemmeside »

Kampagnen er i 2019 støttet af medicinalfirmaerne Sobi og Octapharma og Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond. 


 


#blødtigennem